PrenumerataCHARAKTERY -
roczna (12 kolejnych numerów): 150 zł
CHARAKTERY - półroczna (6 kolejnych numerów): 75 zł
CHARAKTERY
- prenumerata studencka*- roczna (12 kolejnych numerów): 100 zł

PSYCHOLOGIA DZIŚ - roczna (4 wydania): 56 zł

CHARAKTERY roczna (12 kolejnych numerów) I PSYCHOLOGIA DZIŚ roczna (4 wydania)- PAKIET- 185,30 zł

Z okazji 20 –tych urodzin pisma niepowtarzalna okazja nabycia książek z serii wydawniczej „Jakość życia”  razem z miesięcznikiem  Charaktery w promocyjnej cenie 275 zł za 12 miesięcy lub 137,50 za 6 miesięcy.

 Prenumerata obejmuje 12 kolejnych numerów( lub 6 w subskrypcji półrocznej) czasopisma, do którego co miesiąc dodawana jest książka z serii „Jakość życia”.

Cena 275 zł za prenumeratę roczną lub 137,50 zł za prenumeratę półroczną.


Ceny obejmują koszty wysyłki

*Przy zamówieniu opcji prenumeraty studenckiej należy przesłać kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej:Prenumeratę można zakupić również na: http://www.charaktery.eu/prenumerata/ lub opłacić przelewem na poczcie, w banku na konto:
Charaktery Sp. z o.o.
Paderewskiego 40, 25-502 Kielce

NIP 657-24-09-207
REGON 29240055
KRS 0000053905 Sąd Rejestrowy w Kielcach

Deutsche Bank PBC S.A. 96 1910 1048 2304 9962 9476 0002

Prosimy o podawanie na przelewie bankowym lub pocztowym dokładnych danych imiennych i adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu oraz tytułu i numeru czasopisma, od którego rozpocznie się prenumerata. Prenumeratę można rozpocząć od numeru, który aktualnie jest w sprzedaży.

Kontakt:
tel.: 22 336 79 03
e-mail: sklepcharaktery@qg.com


Prenumerata zagraniczna: RUCH
prenumerata płatna w walucie obcej i kartą kredytową: + 48 22 717 59 59
prenumerata płatna w PLN: +48 801 800 803

Infolinia: 22 693 7000 lub 801 800 803Prenumerata elektroniczna to wygodny sposób otrzymywania ulubionego czasopisma, szczególnie dla naszych zagranicznych czytelników. Nasze tytuły w e-prenumeracie dostępne są na: